WARTO PRZECZYTAĆ

UWAGA RODZICE !

W terminie 06.05.-17.05.2019 r. rodzice dzieci przyjętych do Żłobka  w poprzednim roku składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku w roku szkolnym 2019/2020.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym Żłobku.

Druki deklaracji dostępne są w Żłobku lub do pobrania poniżej.

DEKLARACJA o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku

Przypominamy Rodzicom, iż 10 maja w Naszym Żłobku będą wykonywane zdjęcia.

Informujemy również, iż od 15 do 30 sierpnia 2019 r. zapowiedziana jest przerwa w pracy placówki. Rodzice za ten miesiąc zwolnieni są z poniesienia kosztów za pobyt dziecka w Żłobku. Będzie wystawiona jedynie faktura za wyżywienie za dni obecności dziecka od 1 do 14 sierpnia br.

Skip to content