Przypominamy

Zgodnie z zasadami rekrutacji na rok 2021/2022, przypominamy, iż rodzice/prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych muszą złożyć w dniach 5-9.07.2021 r., pisemnie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej placówki.
Dokument jest do pobrania poniżej lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Skip to content