Informacja o wynikach rekrutacji

Dyrektor Gminnego Żłobka informuje, iż lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023  do naszej placówki została wywieszona na drzwiach wejściowych do Gminnego Żłobka, jak i również na drzwiach wejściowych do administracji.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z zasadami rekrutacji na rok 2022/2023, rodzice/prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych muszą złożyć w dniach 5-11.07.2022 r., pisemnie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej placówki.

W dniu 12.07.2022r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do Żłobka

Dokument jest do pobrania poniżej lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Skip to content