Ubezpieczenie grupowe dzieci

Szanowni rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Kleszczowie. Przypominamy, że dokonany został wybór oferty ubezpieczenia grupowego Państwa dzieci w Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., zaakceptowanego przez Radę Rodziców Gminnego Żłobka w Kleszczowie. Polisa jest ważna od 01-09-2022 do 31-08-2023r. Aby przystąpić do niniejszej polisy niezbędna jest wpłata kwoty w wysokości 49 zł w terminie do dnia 30 września 2022 roku.
Osoby niezainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego proszone są o informacje zwrotną.

Skip to content