W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego żłobka przypominamy, że:

  1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do naszej placówki dzieci tylko zdrowych.
  2. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
    • mają katar, kaszel, gorączkę,
    • są przeziębione lub chore,
    • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
    • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci. Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań.

W wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazano, iż do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Aktualne informacje związane z zaleceniami dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dyrektor

Gminnego Żłobka w Kleszczowie

Skip to content