Kontynuacja pobytu dziecka w Gminnym Żłobku

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego żłobka, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny 2023/2024, są zobowiązani do złożenia „Deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie na rok szkolny 2023/2024”.

W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie deklaracji w terminie 02-31 maja 2023 r. do sekretariatu żłobka. Niezłożenie dokumentu w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją przez rodzica z opieki w żłobku w nowym roku szkolnym. Deklarację można pobrać ze strony internetowej w zakładce dokumenty lub otrzymać w sekretariacie placówki.

Skip to content