Rekrutacja na rok 2023/2024

Rekrutacja na rok 2023/2024

INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie informuje, iż w dniu 12.07.2023r. zakończyła się rekrutacja.
Do Gminnego Żłobka w Kleszczowie przyjęto 31 dzieci, a 7 dzieci zostało nieprzyjętych.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024  do naszej placówki została wywieszona na drzwiach wejściowych do Gminnego Żłobka, jak również na drzwiach wejściowych do administracji.

Do pobrania:

Informacja o wynikach rekrutacji

Dyrektor Gminnego Żłobka informuje, iż lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024  do naszej placówki została wywieszona na drzwiach wejściowych do Gminnego Żłobka, jak i również na drzwiach wejściowych do administracji.

Do Gminnego Żłobka w Kleszczowie wpłynęło 43 wnioski rekrutacyjne.

Komisja rekrutacyjna:
– zakwalifikowała 38 wniosków;
– nie zakwalifikowała 5 wniosków.

Na nowy rok szkolny 2023/2024  mamy 31 wolnych miejsc.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z zasadami rekrutacji na rok 2023/2024, rodzice/prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych muszą złożyć w dniach
5-11.07.2023 r., pisemnie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej placówki.

W dniu 12.07.2022r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do Żłobka

Dokument jest do pobrania poniżej lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

Do pobrania:

Dyrektor Gminnego Żłobka
w Kleszczowie

Monika Gawor

Skip to content