Komitet Rodzicielski

DRODZY RODZICE

Decyzją Rady Rodziców w roku  2023/2024 została ustalona składka na Komitet Rodzicielski w wysokości 100,00 zł.
Składka płatna u intendenta żłobka.

Monika Gawor

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie

Skip to content