Informacja o opłatach

W związku z nową Uchwałą NR LXVII/795/2023 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku
w Kleszczowie zmieniły się stawki za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kleszczowie od 01.01.2024 r.

  1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie do 10 godzin wynosi: 400 zł
  2. Rodzicom / Opiekunom prawnym przysługują następujące zniżki w opłacie za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie:1) w wysokości 200 zł, jeśli są mieszkańcami Gminy Kleszczów;

2) w wysokości 100 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych Rodziców / Opiekunów prawnych;

3) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

4) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

5) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej (oznacza to rodzinę mającą troje i więcej dzieci).

Poniżej załącznik do uchwały i zarządzenia.

Uchwała NR LXVII/795/2023 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie

Zarządzenie NR 021.02.2024 Dyrektora Gminnego Żłobka w Kleszczowie z dnia 2 stycznia 2024 r.

Skip to content