Kadra

Dyrektor

mgr Ilona Górazda

Opiekunowie

Starszy opiekun – mgr Gabriela Napieraj

Starszy opiekun – Katarzyna Kusiak

Starszy opiekun – Joanna Muskała

Starszy opiekun – Kamila Bujacz

Starszy opiekun – mgr Joanna Kurdek

Opiekun – Justyna Krężoch

Starszy opiekun – Barbara Matuszczak

Opiekun – Marta Susmęd

Opiekun –  Katarzyna Jagusiak

Pielęgniarka

mgr Marzena Kawecka

Administracja

Główny księgowy –  mgr Wiesława Antczak

Starszy specjalista do spraw kadr i płac –  mgr inż. Beata Balińska

Pomoc administracyjno – biurowa –  Dorota Mielczarek

Pomoc administracyjno – biurowa – Mariola Bukowska Misiak

Pracownicy obsługi

Intendent – mgr Ilona Kowalska

Kucharz – Renata Telenga

Pomoc kuchenna – Mariola Walasiak

Woźna – Agata Zbies

Woźna – Ilona Retkowska

Skip to content