Maluch w świecie książki

Home / Maluch w świecie książki

„ Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika 
trzeba wychować… ”

Projekt  czytelniczy Gminnego Żłobka w Kleszczowie

„Maluch w świecie książek”

W marcu 2022 w naszym Żłobku rozpocznie się pierwsza edycja Projektu Czytelniczego „ Maluch w Świecie Książek” który potrwa do końca roku szkolnego. Celem jego jest kształtowanie u maluchów prawidłowej wymowy, wzbogacenia słownictwa, uczenia poprawności gramatycznej oraz poprawy koncentracji i nauki. Do współpracy przy projekcie chcemy zaprosić rodziców dzieci Gminnego Żłobka w Kleszczowie.

Dzieciństwo to kluczowy etap w rozwoju człowieka w którym rodzą się jego nawyki,
w tym również zamiłowanie do czytania książek. Warto zatem wykorzystać ten czas, tym bardziej, że czytając maluchom poszerzamy ich wiedzę o człowieku, świecie, dostarczamy naszym milusińskim cały wachlarz przeżyć. Wspólne czytanie dzieci z dorosłymi  przyczynia się do prawidłowego rozwoju malucha. Kontakt z książką od najmłodszych lat wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, rozszerza świat ich uczuć i myśli.

Czytanie powinno być zaczarowanym momentem, wspólnym dokonywaniem odkryć
i magiczną porą, przeżywaniem tajemnic i wzruszeń. Chwilą na którą maluch czeka
z utęsknieniem. Lektura nie może kojarzyć się dziecku z nudą lub przymusem. Poza tym regularne czytanie poprawia koncentrację i wydłuża czas skupienia dziecka. Pozwala mu się wyciszyć i zacieśnić więź pomiędzy sobą i opiekunem.

W dzisiejszym świecie dzieci dorastają w skąpym językowo środowisku, bardzo często kontakt z słowem czytanym zastąpił ekran telewizora, którego narzędziem nie jest język lecz obraz. Rezultatem tego jest brak zrozumienia prostych tekstów i poleceń przez dziecko oraz brakiem zainteresowania książkami w późniejszych etapach życia. Czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma na celu oswoić dziecko z książką, wręcz zaprzyjaźnić.

Adresaci programu:

– Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Kleszczowie
i ich rodziców/opiekunów.

Cele ogólne:

 • Wzbudzenie u dzieci zainteresowań książką.
 • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 • Zapoznanie dzieci z utworami literatury dziecięcej(bajkami, opowiadaniami, baśniami, wierszami).
 • Kształtowanie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbanie o książki.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Przybliżanie świata książek.
 • Stymulowanie rozwoju mózgu.
 • Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzanie wyobraźni u dzieci, wzbogacanie języka.
 • Rozwijanie umiejętności uwagi.
 • Uczenie właściwego wartościowania, co jest dobre, a co złe.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni.
 • Budowanie więzi pomiędzy dorosłym a dzieckiem.
 • Wspomaganie emocjonalnego rozwoju dziecka.
 • Tworzenie alternatywy dla mediów i kultury masowej.
 • Rozwijanie wrażliwości u malucha.

Metody formy i środki realizacji:

 • Metoda głośnego czytania, praca z tekstem literackim (opowiadanie, bajka, wiersz).
 • Oglądanie ilustracji i zdjęć w książce.
 • Zadawanie pytań na temat przeczytanych lektur.

Formy pracy z dziećmi:

 • Grupowa.
 • Zbiorowa.
 • Indywidualna.

Do realizacji programu wykorzystywane będą następujące pomoce dydaktyczne:

 • Książki z ciekawymi ilustracjami( baśnie, bajki, wiersze, opowiadania).

Przebieg realizacji projektu:

 • Zajęcia „ Maluch w Świecie Książek” prowadzone będą systematycznie i odbywać się będą raz w tygodniu.
 • Dzieci co tydzień wraz z rodzicami wybiorą w domu książeczki, które warto, aby inni poznali i przyniosą do żłobka.
 • Wybrana literatura czytana będzie przez jednego z opiekunów w żłobku, czytanie trwa około 15 minut.

Głównym założeniem projektu jest pogłębianie wiedzy oraz uaktywnianie dzieci do działań z książką, a także integrowanie społeczności żłobkowej: dzieci, opiekunów
i rodziców. Cieszy nas fakt, że możemy rozwijać u najmłodszych zainteresowania czytelnicze wiedząc, że sprzyja to harmonijnemu rozwojowi każdego malucha, ale przede wszystkim dostarcza dużo radości. Wspierajmy tę ideę i czytajmy naszym milusińskim!

Biedronki

Pszczółki

 

Skip to content