Projekt „Magiczna moc książki”

Home / Projekt „Magiczna moc książki”
  1. W związku z nawiązaniem współpracy pomiędzy Gminnym Żłobkiem w Kleszczowie a Gminną Biblioteką w Kleszczowie przystępujemy do projektu czytelniczego przygotowanego przez Gminną Bibliotekę w Kleszczowie ” Magiczna moc książki ”.

  2. Opis:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie serdecznie zaprasza Gminny Żłobek w Kleszczowie do udziału w projekcie „Magiczna moc książki”. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania książek jako sposobu na ich rozwój oraz zdobywanie wiedzy. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca jest źródłem rozrywki i zabawy ale przede wszystkich wzbogaca wiedzę i rozwija intelekt. Mądre książki są także nośnikiem ważnych wartości moralnych. Dzieci poprzez utożsamianie się z danym bohaterem są w stanie poradzić sobie z różnymi emocjami.

  1. Szczegółowe cele:

– promowanie czytelnictwa wśród dzieci

– rozwijanie wyobraźni, uwagi oraz koncentracji

– przekazywanie za pomocą literatury wartości moralnych

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

– wyzwalanie emocji: radości, poczucia bezpieczeństwa

  1. Termin realizacji:

Projekt będzie realizowany w terminie październik 2022- czerwiec 2023. Spotkania w ramach projektu będą odbywać się systematycznie – raz w miesiącu

  1. Metody realizacji:

– głośne czytanie wybranej przez bibliotekarza literatury- baśnie, bajki, wiersze, opowiadania  (15min).

– wspólne oglądanie ilustracji i zdjęć zawartych w książce

Plakat projekt czytelniczy

Skip to content