Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Żłobka działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 ).
Kompetencje Rady Rodziców określone są w powyższej ustawie oraz Regulaminie Rady Rodziców.

Rada Rodziców – rok szkolny 2023/2024:

  • Przewodnicząca – Monika Godek
  • Zastępca Przewodniczącego – Anna Rozpędowska
  • Skarbnik – Aleksandra Ciesielczyk
  • Członek Rady Rodziców – Barbara Zamożniewicz-Kluska
  • Członek Rady Rodziców – Daniel Kaczmarek

Regulamin Rady Rodziców 2023

 

Skip to content