Prosimy o przyprowadzanie do placówki dzieci tylko ZDROWYCH

Szanowni Rodzice,

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego żłobka przypominamy, że:

  1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do placówki dzieci tylko
  2. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  • mają katar, kaszel, gorączkę,
  • są przeziębione lub chore,
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Infekcje mnożą się i przechodzą na pozostałe dzieci.

W wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 19 listopada 2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazano, iż do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Aktualne informacje związane z zaleceniami dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Dyrektor

Gminnego Żłobka w Kleszczowie

 

Skip to content