Przypominamy o terminie płatności not

Przypominamy, iż termin płatności not obciążeniowych za pobyt dziecka i usługę stołówki w żłobku upływa 15 dnia każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Skip to content